गोकर्ण फुलापासून चहा आणि सरबत, कोकणी युवकाचा यशस्वी प्रयोग 

क्लायटोरिया टर्नेशिया हे शास्त्रीय नाव असलेली गोकर्ण ही एक वेलवर्गीय, सदाहरित, बहूवर्षायू वनस्पती आहे. संयुक्त पानं आणि एक पाकळी असलेलं…

Continue Reading →